Wypadek drogowy za granicą

Wypadek drogowy za granicą

Wypadek drogowy za granicą – Poszkodowany Polak

2015-12-11 23.05.02

Ogólnie wiadomo, że wypadek drogowy za granicą może spotkać każdego, kto w danym momencie przebywa w określonym miejscu i porusza się samochodem. W zdarzeniach tego typu uczestniczą także Polacy, którzy nierzadko zostają poszkodowani nie z własnej winy. Warto podkreślić, że likwidacja szkody komunikacyjnej po wypadku drogowym za granicą (w Niemczech) z reguły przebiegai jest dokonywana na podstawie prawa obowiązującego w konkretnym kraju. Fakt ten dotyczy szeroko rozumianej likwidacji szkód komunikacyjnych.

Polacy, którzy niedostatecznie znają język urzędowy danego kraju, mają możliwość skorzystania z kompetentnej pomocy doświadczonych ekspertów, zajmujących się likwidacją szkód komunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że każdy wypadek drogowy za granicą wymaga udokumentowania w postaci np. policyjnego protokołu, dlatego też niezwłocznie po zdarzeniu poleca się powiadomić odpowiednie służby, nie zważając na propozycje ze strony  uczestników zdarzenia, żeby tego nie robić. W zdarzeniach międzynarodowych w każdym przypadku warto zdecydować się na wezwanie Policji.

Zazwyczaj wypadek drogowy za granicą (Niemcy) powoduje powstanie szkód w obrębie pojazdu, co w praktyce oznacza, że wspomniana likwidacja szkody obejmuje przede wszystkim zwrot kosztów naprawy pojazdu oraz kosztów odholowania pojazdu do okolicznego warsztatu samochodowego bądź jego transportu do rodzimego kraju. Warto jednak pamiętać, że prawo komunikacyjne przewiduje także możliwość ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkód osobowych poniesionych w wyniku wypadku drogowego za granicą, nie mniej jednak procedura ta wymaga wielu działań oraz wiedzy prawnej, dlatego też warto skorzystać z pomocy kompetentnych adwokatów.

Analizując tę kwestię należy zwrócić uwagę na fakt, iż w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek drogowy za granicą (bez ofiar śmiertelnych lub poważnie poszkodowanych)  może pojawić się propozycje swoistej ugody, skierowana przez sprawcę  zdarzenia. W żadnym wypadku nie należy wówczas podpisywać jakichkolwiek dokumentów – szczególnie jeśli jesteśmy pewni braku swojej winy lub jeśli nie znamy języka, w którym dokument jest sporządzony. Zasadniczo pierwszym krokiem po wypadku powinno być wezwanie odpowiednich służb tj. Policji. Głównym dokumentem potwierdzającym zaistniałą sytuację czylu wypadek w Niemczech jest  bowiem zawsze policyjny protokół lub ewentualnie zdjęcia obrazujące konkretny wypadek drogowy za granicą.

Wypadek samochodowy Niemcy – Szkoda Komunikacyjna w Niemczech

Share this post